CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die doen. Het CPD heeft sinds haar oprichting op...


Leden info

‘Voorkom ziek worden op de boerderij’

Dat is de titel van de poster waarmee met duidelijke illustraties wordt aangegeven wat men moet doen en laten om te voorkomen dat men ziek wordt. De poster is te te vinden op de website van het RIVM, te downloaden of te bestellen bij het RIVM via lci@rivm.nl.