CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

‘Voorkom ziek worden op de boerderij’

Dat is de titel van de poster waarmee met duidelijke illustraties wordt aangegeven wat men moet doen en laten om te voorkomen dat men ziek wordt. De poster is te te vinden op de website van het RIVM, te downloaden of te bestellen bij het RIVM via lci@rivm.nl.