CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Werkbezoek EZ en NVWA: opening aanpassing UDD-regeling

Op 11 februari 2015 maakte, op uitnodiging van de Task Force ABRES varken, een delegatie medewerkers van het Ministerie van EZ en NVWA kennis met de dagelijkse praktijk van de UDD-regeling. De punten die tijdens het bezoek aan de orde zijn gesteld zijn vastgelegd in een persbericht: klik hier.

Het CPD ziet openingen voor aanpassing van de UDD-regeling en wil daar een positieve bijdrage aan leveren. Het bezoek sloot in die zin mooi aan bij het bezoek van de Tweede Kamerleden Lodders (VVD), Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGD) dat op 4 april 2014 plaatsvond. Toen heeft het CPD aangegeven dat het van het grootste belang is de volle aandacht op de evaluatie van de UDD-regeling te richten. Draagvlak voor de reductie van antibioticumresistentie is belangrijk. Daarom richt het CPD zich niet alleen op de overheid maar ook op de private regelingen. Middels onderzoek onder de geborgde dierenartsen peilt het CPD de wensen en belevingen onder praktiserende dierenartsen. Het CPD signaleert betrokkenheid om tot een aanpak te komen die in de praktijk uitvoerbaar is. Wordt vervolgd.