CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het werkbaar houden van het vak voor de beste zorg voor het dier staat daarin centraal. Kern daarin is het autonoom professionele handelen. Practici met hart en pass...


Leden info

Werkbezoek Tweede Kamerleden

Op 4 april hebben de Tweede Kamerleden Helma Lodders (VVD) Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP) zich tijdens het werkbezoek aan dierenartsenpraktijk VUG laten informeren door Willem Jan Last, Carola Timmer en CPD-bestuurslid Rene Sol.

De afgelopen jaren is een enorme prestatie geleverd om het antibioticumgebruik te verminderen en de eerste tekenen van reductie van resistentie worden zichtbaar. Het doel van het werkbezoek is de Kamerleden gevoel te geven bij de UDD-praktijk, de ontwikkelingen van de inzet van alternatieven en het belang de Nederlandse situatie in de Europese context te bekijken. Rene Sol: “Het CPD is verheugd dat de overheid de evaluatie van de UDD regeling al na één jaar gaat oppakken. Practici verenigt in het CPD zijn onmiddellijk gestart met de evaluatie en wij zijn blij met de aandacht daarvoor vanuit de Kamer”. Met praktijken die het merendeel van de veehouderijbedrijven in Nederland verzorgen is nauw contact. Er zijn voorstellen uitgewerkt om aan de ene kant de doelstellingen te bereiken en aan de andere kant de lastendruk voor boer en praktijk draaglijk te houden. Praktiserende dierenartsen juichen de aandacht van de overheid daarvoor toe. Het CPD volgt de ontwikkelingen op Europees niveau nauwgezet. De inzichten in risico’s en de kennis over bacteriologisch onderzoek gaan in ras tempo. Dat vraagt een flexibel systeem waarin normen vlot kunnen worden bijgesteld om tot de beste behandeling voor het dier te komen.