CPD de vereniging ván en vóór practici


Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger ván, vóór en dóór practici. Die inzet wordt gewaardeerd. De beste zorg voor het dier start bij het werkbaar houden van het vak. Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers d...


Leden info

Wijziging regelgeving stralingsbescherming

Vanaf 6 februari 2018 is met het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming de wet- en regelgeving ioniserende straling gewijzigd. CPD-leden die met ioniserende straling werken vinden hierover nadere informatie op het ledendeel van de CPD-website: klik hier