CPD dé vereniging voor practici
Het CPD is dé onafhankelijke belangenbehartiger van, voor en door practici. Die inzet wordt gewaardeerd. Het aantal leden groeit. "Whats in it for you?". Practici met hart en passie voor de praktijk kiezen voor het CPD. Doeners die denken én denkers die d…

Word ook lid van het CPD

De inbreng van u als practicus is van groot belang. U weet het beste wat u nodig heeft om uw vak goed uit te kunnen oefenen, en wat wél en niet werkt in uw praktijk. Word ook lid!

  • Stem voor practici
  • Waken over belangen
  • Maak uw eigen lobby mogelijk  
  • Werk mee aan een gezond vak
Lid worden CPDGa naar Mijn CPD

Over CPD

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen is dé vereniging ván en vóór praktiserende dierenartsen. De oprichtingsvergadering vond plaats op 19 december 2013 op de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De vereniging is op 17 januari 2014 statutair opgericht. De practicus is dagelijks bezig met gezondheid en welzijn van dieren en weet het beste wat er nodig is om het vak goed uit te kunnen oefenen. Vele organisaties hebben invloed op de praktijkuitoefening. Steeds vaker worden voor en over practici besluiten genomen zonder dat zij daarover werkelijk worden geraadpleegd.

Wat doet CPD?

Praktiserende dierenartsen werkzaam in de gezelschapsdieren-, paarden-, landbouwhuisdieren- en gemengde praktijk verenigen zich in het CPD om vanuit een onafhankelijke positie voor hun belangen op te komen. Meer lezen over de positie van het CPD: klik hier 

Uit de praktijk klinkt één opvallend geluid: "de diergeneeskunde moet werkbaar blijven". Het CPD laat het praktijkgeluid horen via haar vertegenwoordigers o.a. in de Colleges van Belanghebbenden van de Stichting Geborgde Dierenarts, de klankbordgroep gezelschapsdieren van de Diergeneesmiddelenautoriteit SDa, de werkgroepen van de Task Force Antibioticumresistentie, de stakeholdermeeting diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders van het Ministerie van Economische Zaken en door inbreng te leveren op regelopstellers zoals de KNMvD bijv. met betrekking tot formularia en richtlijnen. Steeds wordt de lastendruk in de gaten gehouden en worden er vragen gesteld en inbreng geleverd over noodzakelijk, nut en proportionaliteit van regels. Want: werk en gezondheid daar draait het om. En: hoe meer leden des te krachtiger de inbreng.    

Suggesties

Zit u wat dwars, loopt u tegen onwerkbare situaties aan en / of heeft u suggesties voor werkbare en haalbare oplossingen: laat het weten. Inbreng kunt u leveren door een email te sturen naar: info@cpd-online.nl Stelt u absolute privacy van uw inbreng op prijs geef dat dan in uw berichten en e-mails aan.

Het dier en het vak centraal. Laat uw stem horen. Meld u aan en word lid: klik hier